Ny version av Första Budet!

Du ska inga andra Gudar hava jämte mig!

Vi lägger nu ut frågan om det inte är dags för Gud att delvis tänka om. Vad vi ser är en väldigt gammal organisation som många gånger visat sig vara väldigt ineffektiv och inte anpassad till dagens samhälle. Visst har Hen en massa undersåtar, Ärkebiskop, vanliga biskopar, präster och prelater, dock är de helt utan makt över liv och död.

Vi kan dra en parallell till dagens situation. Vi vet att Hen som styr livet inte kan fixa allt. Det känns samtidigt väldigt orättvist att tillbe Hen som inte hinner med allt. Vi ger Hen bara stress och olustkänslor,ska man fatta stora beslut under stress så är risken stor att de inte blir så genomtänkta.Så det är dags för delegering. Låt oss ha en Gud för alla de olika delar av livet som styrs av det som vi inte själva har makt över.

Vi behöver alla något att tro på och förlita oss på. Att tro på sig själv är nog gott men det är väldigt ensamt. Låt oss tro på något gemensamt som kan ge oss förklaringar.