Nostalgi

För mycket längesedan när människorna hade ett syndigt sinnelag som de hade svårt att styra över. Fanns det knep att blidka Gud. Det krävde givetvis att de skriftlärde tänjde lite på de oskrivna moraliska reglerna men det var till gagn för de besuttna.